PRINTER CART

ชั้นวางของอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นปริ้นเตอร์ ไมโครเวฟ หนังสือ เครื่องเขียน กระดาษ A4 หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องครัวกระจุกกระจิก ชั้นวางของมีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก ล้อคล้อได้ มีทั้งแบบมีลิ้นชักไม่มีลิ้นชัก เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ รับน้ำหนักได้ถึง 30 กก. 

No product
Powered by MakeWebEasy.com