CM07

prev next


Aidata อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ

รหัสสินค้า : CM07
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 24 ชุด
ราคา : 380 บาท/ชุด

|   Feature

  • Flexible and durable polypropylene tube 1970mm (77.6")

|  INTRODUCTION

อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ

      Cable Tube สามารถช่วยจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้ตัวหนีบรวบสายไฟ และดึงท่อเก็บสายไฟเข้าตามช่องของตัวหนีบ  สายไฟก็จะถูกจัดเก็บเข้าไปในท่อได้อย่างเป็นระเบียบ